SHIN SPLINT

SHIN SPLINTS

(Anterior Tibial Stress Syndrome)

 

60 אחוז מהרצים סבלו או יסבלו מ-SHIN SPLINTS. כאב לאורך השוק בחלקו הקידמי. הכאב מאופיין בזרימה לאורך ערוץ האנרגיה (מרידיאן) של הקיבה ולכן עיקר הטיפול יתמקד בטיפול בערוץ זה. על פי הרפואה הסינית כאב הוא חסימה במרידיאן והדרך לפתיחת חסימה זו היא בטיפול, בדיקור, טווינה וצמחי מרפא.

 

מה זה- SHIN SPLINTS?

פציעה הנגרמת בעיקבות מאמץ חוזר המאופינת במתיחה ודלקת של שריר השוק הקידמי. הפציעה עלולה להתרחש בשריר, בגיד, רקמת החיבור לעצם (periosteum) או בעצם עצמה.     

                                   

Anterior Shin Splint  הוא מונח המאפיין כאבים אנטריורית (חיצונית) לעצם השוק. זו פציעת ספורט שכיחה המופיעה בכ-60% מפציעות של כאבי רגליים. (Duttun, M: Orthopeadic Examination, Evaluation and intervention)

Shin Splint  מוגדרת כמתיחה של חלק אחד או יותר מחלקי שרירי השוק  הקידמיים.

שלושה שרירים נמצאים בקדמת השוק. תפקידם בעיקר בריצה, הליכה וקפיצה.

שרירי השוק הקידמי הם:

Anterior tibialis-1

Extensor digitorum longus-2

extensor halluces-3

 

הפציעה מתאפיינת בכאב ורגישות לאורך החלק הקידמי חיצוני של השוק. אופי הכאב יכול לנוע בין עמום לחד. מיקום הכאב זהה לזרימת מרידיאן הקיבה (st)לאורך השוקֵ.

ֵ 

 

לרוב הפציעה תתרחש ב-  Anterior tibialis (שריר השוק הקידמי ביותר). הסיבות לפציעה רבות ותלויות באזור הפציעה בשריר.  מאפיין נוסף של Shin splint הוא נקודות כאב (Ashi point) המופיעות בצידו של החלק הקידמי של השוק. (באזור נקודת הדיקור St 36 ולמטה מזה).

 

שלושת הגורמים העיקריים לShin Splint  הם:

1-רגישות של  Anterior- tibialis. (שריר השוק הקדמי) במצב שכזה הכאב יופיע לאורך השריר, בחיבור השריר לגיד והגיד.

2-רגישות של אחד השרירים האחרים שבשוק הקדימי.\

3-רגישות ודלקתיות של הגיד המתחבר למרכז השוק.

פעמים רבות המצב מוחרף מהגברת קצב ריצה ואימוני ריצה בשיפועים גדלים. אולם כל פעילות של הגפיים התחתונות עלולה להביא למצב הזה.

הבדיקה נעשית כאשר המטופל שוכב עכל הגב, יד המטפל מתחת לשוק האחורי (שריר התאומים) תוך כדי התנגדות על המטופל ללהרים את קצות אצבעות הרגליים. כאבים המופיעים במאמץ שכזה יאששו את האבחנה של-Shin splint.

*כאב בשליש התחתון של הרגל יאובחן כAnterior Tibialis Tendonitis-. מקור הכאב בנקודת המפגש של הגיד והשריר. גם במצב זה הכאב יופיע לאורך מקום זרימת מרידיאן הקיבה. לרוב הכאב יתחיל באזור -ST 39 וימשיך עד לסוף המרידיאן.

 

שברי מאמץ גורמים לכאבים דומים לShin splints בעוצמתם ומיקומם. בשברי מאמץ יורגשו כאבים לאורך עצם הטיביה בעצמה.

הטיפול ב- Shin Splint  Anterior.

*במצב האקוטי קרח מועיל.

*תרופות אנטידלקתיות

*הורדת עומס מפעילות המחריפה את המצב. ניתן להחליף באימוני אופניים, שחיה וריצה במים.

*דיקור וצמחי מרפא

*מתיחות. מתיחות של קבוצת השרירים שבקדמת השוק.

*עיסוי עמוק-טווינה.

הטיפול בעזרת הרפואה הסינית:

מרידיאן הSt זורם במקביל לאזור הכאב. בטיפול בכאבים הנובעים מShin Splint אטפל במרידאין הפגוע, מרידיאן הSt. הטיפול יעשה בעזרת דיקור נקודות המיועדות לפתיחת חסימות בערוצים, נקודות היעילות בהקלה על כאבים ובכאלו שתפקידן לטפל בשרירים וגידים. מלבד פתיחת החסימה והקלה על הכאב השאיפה תיהיה תמיד להחזיר את הגוף לאיזון וליכולת אימון.

בשלב הראשוני יתבצעו שני טיפולים בשבוע ולאחר כששה טיפולים מעבר לטיפול אחד.

 

Dao Clinic- מרפאה לרפואה סינית, לספורטאי. פועלת משנת 2002 בהנהלת גיא קורן. דיקור, טווינה וצמחי מרפא.